เทคนิคลงทะเบียน ธ.ก.ส. กู้เงินฉุกเฉินของคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้า

ขั้นตอนลงทะเบียน ธ.ก.ส. กู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อคน ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน สำหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้

หลังจากที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ (ธ.ก.ส.) เปิดให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตร ลงทะเบียน ธ.ก.ส. เยียวยาโควิด ขอรับสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะอนุมัติผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรายละ 10,000 บาท พร้อมคิดอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือนเท่านั้น

ธ.ก.ส. ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท ทางออนไลน์ผ่านมือถือ เลี่ยงโควิด-19

ซึ่งก็มีกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าเงินกู้เดิมของ ธ.ก.ส. ได้เกิดข้อสงสัยว่าผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. เดิมเท่านั้นหรือเปล่า Sanook Money ขอบอกว่า ถ้าไม่ใช่ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ก็ลงทะเบียนได้เช่นกัน ทำง่ายมากถ้าพร้อมแล้วลุย!

ในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ผ่านช่องทางดังนี้

 1. สมัคร Line official BAAC Family สแกน QR Code หรือ พิมพ์ @baacfamily
 2. เลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.

 

newf

 

ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส. และเทคนิคในการกรอกข้อมูลมีดังนี้

1. ให้กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเองก่อน

 • เนื่องจากยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่นๆ โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง

2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ (กรณีที่ท่านมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. อยู่แล้วระบบจะบันทึกข้อมูลนี้ให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที

3. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน

 

4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

 • เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
 • เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน/ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน
 • เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือ หักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
 • เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
 • ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)

5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
 • กดยืนยันการลงทะเบียน
 • ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS

6. รอการนัดหมายจากธนาคาร

 • ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

Author: admin