ราคาน้ำมัน 11/5/2566 ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 11 พ.ค. 66 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • แก๊สโซฮอล์ 95S EVO อยู่ที่ 35.05 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91S EV อยู่ที่ 34.78 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20S EVO อยู่ที่ 32.74 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85S EVO อยู่ที่ 33.19 บาท/ลิตร
  • ไฮพรีเมียมดีเซล 97 อยู่ที่ 46.04 บาท/ลิตร
  • ไฮดีเซล B20S อยู่ที่ 32.44 บาท/ลิตร
  • ไฮดีเซล S อยู่ที่ 32.44 บาท/ลิตร
  • ไฮดีเซล S B7 อยู่ที่ 32.44 บาท/ลิตร
  • ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 อยู่ที่ 41.66 บาท/ลิตร

Author: admin